اطلاعیه ها

فرم استخدام

*
*
*

سابقه کاری

شغل نام شرکت مدت اشتغال حقوق دریافتی علت ترک کار تاریخ ترک کار

آشنایی به زبان های خارجی

نام زبان خارجه خواندن نوشتن مکالمه ترجمه

دوره های آموزشی گذرانده

عنوان دوره نام آموزشگاه تاریخ دوره ملاحضات

مشخصات 2 نفر که شما را بشناسند

نام و نام خانوادگی نوع آشنایی شغل آدرس محل کار تلفن

آشنايي با كامپيوتر

نام نرم افزار میزان آشنایی توضیحات

وضعیت نظام وظیفه

نیروی خدمتی شروع خدمت پایان خدمت رسته و شغل هنگام خدمت وظيفه مدرك تحصيلي هنگام خدمت

وضعیت معافیت

نوع معافیت علت معافیت