اطلاعیه ها

صادرات و واردات

 شرکت حمل و نقل بین المللی شاران  با داشتن شعب و نمايندگی‌های توانمند در سراسر کشور اين قابليت را دارد تا در کمترين زمان محمولات صاحبان کالا را تحت پوشش عمليات ترانزيت خارجی و داخلی قرار دهد.